top of page

Taiwan's Cities and Districts in PinyinTaiwan is a beautiful country with many different cities and districts one can visit. Here is a list of all the cities and Taipei's districts in Chinese pinyin.


臺北市 Táiběi shì

 • 中山區 zhōngshān qū

 • 大安區 dà'ān qū

 • 信義區 xìnyì qū

 • 士林區 shì lín qū

 • 內湖區 nèi húqū

 • 中正區 zhōngzhèng qū

 • 北投區 běi tóu qū

 • 松山區 sōngshān qū

 • 文山區 wénshān qū

 • 萬華區 wàn huá qū

 • 大同區dàtóng qū

 • 南港區 nángǎng qū

新北市 Xīn běishì

臺中市 táizhōng shì

桃源市 táoyuán shì

高雄市 gāoxióng shì

新竹市 xīnzhú shì

臺南市 táinán shì

新竹縣 xīnzhú xiàn

基隆市 jīlóng shì

苗栗縣 miáolì xiàn

彰化縣 zhānghuà xiàn

宜蘭縣 yílán xiàn

嘉義市 jiāyì shì

花莲縣 huālián xiàn

屏東縣 píng dōng xiàn

雲林縣 yún lín xiàn

嘉義縣 jiāyì xiàn

南投縣 nántóu xiàn

臺東縣 tái dōng xiàn

金門縣 jīnmén xiàn

澎湖縣 pēnghú xiàn

連江縣 lián jiāng xiàn

37 views0 comments
bottom of page